فرصت های شغلی

شرکت سایبان های اسکو نماینده رسمی NGS انگلستان برای تکمیل کادر فنی و بازرگانی خود به تعدادی افراد جهت نصب و مدیر بازرگانی برای ترویج صادرات نیاز دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02176253764، 09127262921 و یا 09128840886 در تماس باشید.